PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

PC Gojače – priložnost za razvoj in prihodnost

Podjetniška cona PC Gojače je komunalno urejeno zemljišče, namenjeno izgradnji objektov za različne podjetniške dejavnosti. S svojo zasnovo, geografsko lego in bližino gospodarskih središč omogoča investitorjem dovolj kakovostnih priložnosti za uresničevanje idej in razvoj poljubnih dejavnosti.

PC Gojače – Največ interesa za razvoj izobraževalno, motivacijskih in drugih zabavnih dogodkov, seminarjev in delavnic

Območje poslovne cone Gojače nudi investitorjem različne možnosti za izvedbo in uresničevanje različnih, s poslom in podjetništvom povezanih, ciljev. Tako je na lokaciji PC Gojače mogoče organizirati poslovne prostore za tehnološke parke in podjetniške inkubatorje, ki ponujajo vsebine v zaprtih prostorih (konferenčne dejavnosti, seminarji in delavnice, motivacijski dogodki, izobraževanja in seminarji,..), po drugi strani pa fantastična lokacija pc Gojače v neposreni bližini poslovnih objektov omogoča odlično navezavo na najrazličnejše dejavnosti, ki jih podjetja v okviru svojih poslovnih programov, lahko uresničujejo, na prostem.

pc gojače

Razgrnitev poslovnega modela razvoja PC Gojače.

Naj si gre za izvedbo preprostih in sproščenih piknik zabav zaposlenih v okviru sindikalnih izletov in prireditev, naj si gre za team building programe ali bolj ali manj adrenalinske športne aktivnosti za zaposlene in podjetja, na prostem, pc Gojače nudi vrhunsko poslovno okolje, ki hkrati zaradi bližine državne meje in mejitve proti Italiji, omogoča prost in hiter pretok blaga, storitev, znanj in komunikacij proti zahodni Evropi.

V tem pogledu ni odveč pripomniti, da se lokacija pc Gojače nahaja v neposredni bližini avtocestnega križa, zemljišča, ki pa so na voljo pa omogočajo razvoj širšega spektra najrazličnejših dejavnosti (turizem, podjetništvo, izobraževalne dejavnosti, storitvena dejavnost, proizvodna dejavnost,…).

V kolikor potrebujete več informacij o podjetniški coni gojače, vas povabimo, da si podrobneje ogledate vsebino na povezavi Projekt PC Gojače ali preberete več informacij o občini Ajdovščina, njeni pokrajini in okolju.

Za sodelovanje v projektu poslovne cone Gojače je izrazilo interes že ogromno število podjetnikov tako na slovenski strani, kot tudi na italijanski strani. Med njimi je verjetno kar najbolje izpostaviti slovensko največje podjetje za organizacijo športno tekmovalnih, team building prireditev in delavnic z motivacijskimi seminarji za zaposlene. družbo ETC Adriatic iz Kamnika.