PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Vsak sončen dan poveča dobiček

Sonce vpliva na razpoloženje. Vliva optimizem. Daje zagon za nove podvige. V Podjetniški coni Gojače več kot četrtino leta sije sonce. Dokazano je, da sonce in čist zrak povečujeta delovno storilnost in učinkovitost.

V okolju, obdanem z rastlinjem in drevjem, je zrak čistejši. Rastline odstranjujejo škodljive delce in pline ter tako ugodno vplivajo na počutje in celo na zdravstveno stanje ljudi. Raziskave kažejo, da je preko 25% vseh bolezni zaposlenih posledica slabega zraka na delovnem mestu. Veliko zelenih površin okrog Podjetniške cone Gojače predstavlja pomembno prednost, ki bo pozitivno vplivala na prijetno počutje ljudi.

Podjetniška cona Gojače je locirana v prijetnem, zelenem okolju izven industrijskih središč. Ugodna klima z vplivi sredozemskega podnebja prinaša mile zime in vroča poletja. Vegetacijska doba je dva meseca daljša v primerjavi z osrednjo Slovenijo. Burja, posebnost Vipavske doline, na območju Gojač piha zmerno.