PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Seznam parcel

Tehnični podatki – seznam parcel
Številka zazidalne enote Površina zazidalne enote v metrih Opombe
1 1.398
2 1.185
3 1.336
4 1.492
5 1.606
6 1.614
7 9.639 gradbena parcela vključno z obstoječim poslovnim objektom
8 1.1359 gradbena parcela vključno z obstoječim poslovnim objektom
9 3.120
10 2.707
11 2.657
12 2.958 gradbena parcela vključno z obstoječim poslovnim objektom
13 4.949
14 4.597
15 4.148
16 3.594
17 8.715
18 977 čistilna naprava
19 8.206
20 7.303
21 3.192
22 3.261
23 3.261
24 3.261
25 5.450 Pogojno zazidljiva gradbena parcela – kulturna dediščina
26 2.939
27 3.956
28 4.185
29 4.132
30 5.209
31 1.986
32 2.017
33 2.017
34 1.935
35 3.161
36 1.704
37 1.832
Skupaj za poslovno gradnjo 13.7058
38 18.669 območje mešane gradnje