PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Povezave

Pregled nekaterih pomembnejših institucij

Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina
tel: +386 (0) 5 365 91 10
fax: +386 (0) 5 365 91 33
e-mail:
web: www.ajdovscina.si

Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11b
5270 Ajdovščina
tel: +386 (0) 5 364 32 00
fax: +386 (0) 5 366 26 49
e-mail:
web: http://upravneenote.gov.si/

Tehnološki park in inkubator Ajdovščina d.o.o.
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
tel.: + 386 (0) 5 365 91 10
e-mail:

Razvojna agencija ROD
Gregorčičeva ulica 20
tel.: +386 (0) 5 365 36 00
e-mail:
web: www.ra-rod.si

Območna obrtna zbornica Ajdovščina
Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina
tel.: + 386 (0) 5 364 49 00
e-mail:

Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13, Rožna dolina
5000 Nova Gorica
tel.:+ 386 (0) 5 331 52 23
e-mail:
web: www.p-ng.si

Carinski urad Nova Gorica
Mednarodni prehod 2B Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: + 386 (0) 5 297 67 00
e-mail: