PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

KONTAKTI

Kontakti

Podrobnejše informacije o Podjetniški coni Gojače in nakupu zemljišč:

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina