PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Kako pridobiti parcelo

Osnovne informacije o legi in velikosti parcel so razvidne iz lokacijskega načrta in seznama parcel.

Podrobnejše informacije o Podjetniški coni Gojače in nakupu zemljišč:

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Kupcem so v skladu z lokacijskim načrtom na voljo vse informacije o lastništvu zemljišč in potrebnih postopkih za pridobitev izbranih parcel.