PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Projekt PC GOJAČE

Občina Ajdovščina trajno zagotavlja primerne pogoje za uspešno gospodarsko rast. V okviru teh prizadevanj načrtuje racionalno pozidavo in funkcionalno ureditev okolja. V letu 2004 je Občina Ajdovščina pričela z urejanjem nove podjetniške cone na obsežnem kompleksu med Selom in Gojačami. V okviru Nacionalnega programa Phare, Ekonomska in socialna kohezija – Razvoj poslovnih con, je Občina Ajdovščina za realizacijo tega projekta pridobila finančno pomoč Evropske unije.

Podjetniška cona Gojače, ki se razteza na 172.000 m², je zasnovana ubrano s svojim okoljem. Upoštevanje sodobnih ekoloških standardov, prijazna umestitev v lokalno okolje in možnost sodelovanja s številnimi obstoječimi podjetji ter ustanovami oblikujejo podjetniški prostor z visokimi potenciali.